Kvalité- & miljöpolicy

Pritec Vaculyft AB

Pritec Vaculyft AB är specialister på lyft och materialhantering samt mekaniska arbeten. I nära samarbete med våra kunder tillverkar och konstruerar vi materialhanteringsprodukter, lyftutrustning, byggsmide och mekaniska konstruktioner. Vi utvecklar och tillverkar stenläggningsmaskiner samt utför legotillverkning. Vi fokuserar på god arbetsmiljö och ergonomi för våra kunders användare.

Kvalité

  • Våra produkter gör tunga lyft lättare och bidrar till en bättre arbetsmiljö hos våra kunder.
  • Våra produkter ska uppfylla våra kunders krav på tillförlitlighet, ergonomi och totalekonomi.
  • Vi ska arbeta systematiskt för att uppfylla krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på oss.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt kvalitéarbete och våra processer.

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär att:

  • När vi utvecklar och konstruerar, ska vi arbeta för att minska vårt spill av råvara och ta hänsyn till produktens energiförbrukning. Restavfall ska sorteras.
  • Vi ska samarbeta med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan från frakter och förbrukningsvaror.
  • Vi ska hålla en hög kunskapsnivå avseende våra produkters påverkan på miljön, då får vi ett naturligt handlande med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi förbättrar ständig vårt ledningssystem. Vi uppdaterar våra rutiner och ser till att vi på så sätt följer de lagar och krav som ställs på oss.
  • Vi har alltid ett åtagande att vi ska skydda vår miljö.

Vi är certifierade

Snabbt och effektivt

Snabbhet och smidighet genomsyrar vår organisation. Detta effektiviserar både organisationen och produkterna.

Modern Design

Våra konstruktörer jobbar i Catia V5, Inventor mm. Detta ger oss möjligheter att designa våra produkter så att dom ser moderna ut och är funktionella. Vi har även 3D printers i huset för att snabbt prova ut former och prototyper på ett smart sätt.

Över 40 års erfarenhet

30år som aktiebolag 2020 och dessförinnan erfarenhet inom lyft och materialhantering med även konstruktion och mekanik.

Service & Support

Ring vår växel eller skicka ett mejl så kopplar vi dig vidare till rätt support. Mycket av det vi håller på med är enkla konstruktioner och därför kan vi lösa en hel del via telefon, mejl eller sociala media.