Pritec Maskin AB

Säljer även underleverantörernas maskiner

Pritec Maskin AB

Markavplanare, minidumpers, skyliftar, pallyftare och hand-verktyg är ingenting som Pritec tillverkar. Men produkterna finns ändå att köpa genom dotter- bolaget Pritec Maskin AB. – Man kan säga att vi har blivit återförsäljare för flera av våra underleverantörer, säger Martin Wiklund som är ansvarig i sälj-bolaget.

Pritec Maskin AB är ett helägt dotterbolag till Pritec Vaculyft AB vars främsta uppgift är att sälja moderbolagets maskiner och utrustning på den svenska marknaden. Men företaget är också återförsäljare för ett flertal andra tillverkare inom främst en-treprenadbranschen.

– Det är företag som i vissa fall är underleverantörer till oss och som sett en möj-lighet att komma in på den svenska mark-naden via Pritec. För oss blir det enklare om kunden vill ha en paketlösning med vår produkt och till exempel en pallyftare som bärare av utrustningen. Då levererar vi hela paketet, säger Martin Wiklund.

Ett bra exempel är Hinowa som är un-derleverantör till Pritecs läggningsmaskiner för marksten.

– De frågade oss om vi ville sälja deras andra produkter på svenska marknaden och det såg vi inga problem med. Nu säljer vi deras utbud av minidumpers, bandgrä-vare och skyliftar.

Pritec säljer även tyska Optimas lägg-ningsmaskiner.

Konkurrerar inte de med era egna lägg-ningsmaskiner för marksten?

– Nej, det är olika maskiner som vänder sig till olika kundsegment. Optimas maskiner arbetar över stora industriytor på upp till 10 000 kvm. Det innebär i stället att vi kompletterar vårt eget utbud av maskiner, svarar Martin.

I andra änden är Optimas återförsäljare för Pritec i ett 40-tal länder.

– Vidare säljer vi markplanerare och markavplanare från AP Machinebouw BV. Det är kraftfulla entreprenadmaskiner som klarar allt från markjusteringar till asfalte-ring, justering av gång- och cykelbanor, justering av husgrunder med mera. Span-ska Conhersa S.L. tillverkar pallyftare för tuff terräng. De fungerar där inga andra pallyftare fungerar. Vidare säljer vi även Paclites markvibratorer. Det är ”paddor” som klarar de mest krävande arbetena. Vi säljer även handverktyg och hjälpmedel för markstensläggning från leverantören Orit B.V, berättar Martin.

Pritec Maskin hjälper även sina kunder med service, reparationer och support på maskinerna de säljer.