Andrenplast

Högre effektivitet och bättre ergonomi – två mans arbete på betydligt kortare tid med Prilift Workstation.

Andrenplast

Kåporna för uppsamling av gräs väger drygt femton kilo och det skulle behövas två personer för att paketera dem. Med PRILIFT WORKSTATION klarar en man av det och på betydligt kortare tid. Investeringen som Andrenplast i Göteborg gjort är dessutom ergonomiskt riktig.

– Det är en oerhört effektiv lösning som vi är mycket nöjda med, säger Adnan Buljubasic som är intern projektledare på Andrenplast AB i Göteborg. Företaget grundades redan 1916 och tillverkade då bland annat väskor i skinn. På 1970-talet valde man att styra om pro-duktionen till vakuumformning av plastpro-dukter. I dag är man cirka 130 anställda. – Vårt största område är tillverkning av vakuumformade plastkomponenter till for-donsindustrin, främst till tyngre fordon som lastbilar och bussar, men även till husvag-nar. Vi tillverkar exempelvis paneler, lister och vindavvisare till Volvo Lastvagnar. I vissa fall är det stora och tunga kom-ponenter som ska hanteras. Så var det till exempel när företaget för snart ett år sedan fick en order från tillverkaren av skogs-och trädgårdsprodukter, Husqvarna.

Ville effektivisera

– Vi skulle tillverka kåporna till uppsamlaren på deras gräsklippare. Vi har diskuterat effektiviseringar inom företaget och har tidigare haft kontakt med Pritec och kände till deras produkter. Nu började vi på allvar diskutera en lösning för paketering av kå-porna. De kom med förslag och lämnade offert, berättar Adnan. Lösningen blev en flexibel vakuumlyft som står på ett betongfundament och enkelt kan flyttas med en truck. – Kåporna är ganska tunga, de väger drygt femton kilo när de är färdigmontera-de och ska flyttas från monteringsfixturen till lådan för paketering. Kåporna är dessut-om så stora att det är näst intill omöjligt för en person att lyfta ned dem. I så fall måste montören tillkalla hjälp från truckförare eller någon annan i närheten. 

Klart på en halv minut

– Med PRILIFT WORKSTATION kommer vi ifrån det problemet eftersom montören klarar momentet med vakuumlyften. Två sugkoppar fäster i detaljen och flyttar den till lådan. Ett moment som tar kanske en halv minut. Utan vakuumlyften skulle det behövts två man och det hade tagit cirka två minuter att utföra momentet. Eftersom vi kör tvåskift och producerar cirka 40 kå-por om dagen så förstår man att det blir mycket effektivare än att göra det manuellt. Vakuumlyften drivs av luft och konstruktio-nen i sig är ganska enkel, vilket gör att den är driftsäker och det finns inte något större underhållsbehov. Sedan är vi självklart gla-da över att maskinen bidrar till en ergono-miskt bättre arbetsmiljö. Dessutom är den flexibel och kan enkelt flyttas till andra delar av produktionen. Det enda vi då behöver göra är att byta sugkoppar, säger Adnan. Han berättar att företaget är så nöjda med lösningen att de nu funderar att köpa in ytterligare en vakuumlyft från Pritec som ska användas till att paketera vindavvisare till lastbilar. – Det är en 2,4 meter lång produkt som väger runt tjugo kilo och en maskin kan även där ersätta en personal när den ska paketeras.