New dealer in Poland.

Vi har nöjet att presentera en ny återförsäljare på våra industrilyftar i Polen. Ankotech håller till i Kalisz centrala Polen och har mycket erfarenhet vad det gäller materialhantering.

We have the pleasure to introduce a new dealer for our industry lifters in Poland. Ankotech is situated Kalisz in center of Poland and have great experience in material handling.