Prilift Vacuhand

Prilift, lyfthjälpmedlet som PRI-oriterar ergonomi och ekonomi

Vakuumlyft

PRILIFT är en vakuumlyft som bygger på TUBE-lyft principen. Den enkla principen då den både håller och lyfter med samma vakuum vilket innebär en extremt mjuk och följsam lyftrörelse.

Detta ger ett lyfthjälpmedel som är otroligt flexibelt, lättanvänt och effektivt. Få rörliga delar gör att det är ekonomisk både att köpa in, att underhålla och har lång livslängd.

PRILIFT har stora ekonomiska fördelar – en robust och väl utprovad konstruktion, få rörliga delar, enkel att förstå och använda, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Ergonomiskt utformad och med en välgenomtänkt teknik vill vi påstå att PRILIFT lyfter användarens arbetsdag!
PRILIFT GÖR TUNGA LYFT LÄTTA!

Exempel på vad som kan lyftas:
Säckar, burkar, kartonger, plåtar, tunnor, dörrar, fönster, vitvaror, möbler, backar, marksten,
mursten, plankor, träskivor, flaskor, dunkar, hjul, pallar mm

Exempel på branscher:
Byggindustrin, tillverkningsindustrin, logistik/lager, automotiveindustrin, emballageindustrin,
monteringsindustrin – med andra ord överallt där det finns lyft och materialhantering.

PRILIFT är CE-märk och följer Maskindirektivet 2006/42/EG och även amerikanska standarder enl. OSHA och ASME.