Volvos motor fabrik i Skövde Sweden

Första delen av installationen på Volvos motor fabrik i Skövde är klar denna vecka. Totalt 52 lyftverktyg med kranar och traverser skall installeras! Vi skall hantera motor detaljer i en ny produktions linje.

Jobbet stäcker sig under ett drygt år. En hel del stålkonstruktion som även involverar Pritec Mekaniska,

 

VolvoB18engine