The Twoman lift is tested at the workplace

Twoman lyften testas på arbetsplats. Kunden mycket nöjd, lite småändringar så är den snart redo för marknaden.

Leave a Reply