Pritec Vaculyft acquires Fjärås Mekaniska AB

Pritec Vaculyft AB köper fastighet och inkråm från Frank Johansson, ägare av av Fjärås Mekaniska och bildar det nya dotterbolaget Pritec Mekaniska AB. Frank och anställda stannar kvar i det nybildade företaget som skall fortsätta i samma spår som tidigare men även kommer att tillverka en del av Pritec Vaculyfts egna produkter. Vi hälsar såväl gamla som nya kunder välkomna!

Logga Pritec Mekaniska AB