Ricono Production

Stenläggningsmaskinerna löste Enricos dilemma ”Två man gör det som det tidigare krävdes sex man för att göra”

RICONO PRODUCTION

When Enrico Rau, owner of Ricono Produktion in Gothenburg, was given the task of laying 4,000 square meters of stone in Partille, he thought about how he would manage it within the time frame. The solution was a few miles away, at Pritec in Fjärås. Since then, he has been able to undertake ever larger assignments - thanks to the two machines for paving.

– Det är suveräna maskiner som jobbar tre gånger snabbare än vid manuell läggning, säger han. Enrico Rau arbetade en gång som ekonom på ett stort revisionsföretag och skulle bli revisor. Då gjorde han en tvärnit och började om i livet på gräsrotsnivå – i ordets rätta bemärkelse. – Jag hade tröttnat på att stapla pärmar och startade enskild firma inom grönyte-skötsel där de första uppdragen var att rensa ogräs. Inte alls samma status som att vara ekonom, men jag mådde bättre i själen och det var viktigast. Därifrån lades grunden till det som i dag är Ricono Produktion AB med säte
i Göteborg, ett företag som arbetar med grönyteskötsel och anläggningsarbete åt företag, offentliga kunder och privatper-soner. Stenläggning var någonting Enrico kom in på av en slump. – Jag tyckte det såg intressant ut. Själv har jag aldrig lagt en sten i hela mitt liv, men det var oväsentligt eftersom jag skulle anställa kunniga personer för arbetet. Jag lade anbud på ett stort stensättningsupp-drag som Svevia fått i Marstrand och blev tagen på sängen när de ringde och sa att jag skulle sätta igång om två månader. Jag letade på Gula Sidorna efter andra stensättningsföretag i Göteborg, de var få och upptagna. Till slut lyckades jag få tag i några stensättare från Skåne och uppdra-get löste sig.

Det omöjliga blev möjligt

För fem år sedan fick hans firma ett stort stensättningsuppdrag när byggbolaget Serneke skulle bygga ny arena i Partille. – Det var sammanlagt 5 000 kvm sten-plattor som skulle läggas och att göra det manuellt var omöjligt att klara inom tidsra-men. Men som så många gånger förr i mitt liv kom lösningen av en ren slump. Jag fick höra talas om Pritec i Fjärås och deras vakuumlyftar för läggning av marksten. Jag åkte dit och fick hyra en maskin för uppdraget. Det var det bästa jag gjort, för helt plötsligt kunde två man göra det som det tidigare krävdes sex man att göra.

Det omöjliga blev möjligt

I dag har Enrico köpt två stenläggnings-maskiner från Pritec. Den ena är den larv-gående PM140 och den andra är P140 som har en lastmaskin som bärare. – Maskinerna kompletterar varandra väl. Den larvgående använder vi främst till sättning av mindre sten. Den lägger ut tolv stenar åt gången med en halvstens förskjutning och tack vare larverna kan maskinen gå upp på stenytan med pallen och följa med under läggningen. – Den andra använder vi till de tyngre stenarna som ska lyftas. När vi anlade nya hållplatser vid i samband med ett projekt här i Göteborg var det plattor dimension 70×35 och tio centimeter tjocka som skul-le läggas och då var den effektiv. Samma sak var det när vi anlade ytan på Selma Lagerlöfs Torg där bussarna skulle stanna. Det var stora granitblock som skulle läg-gas ut som fundament. Med hjullastaren kunde vi lyfta in pallarna över stenytan.

Byter munstycken

Enrico hyllar också användarvänligheten hos maskinerna och kontakten med Pritec Maskins säljare Martin Wiklund. – Det är hur enkelt som helst att byta munstycken på maskinen om vi exempel-vis ska gå från en mindre sten till en större. Med stenmagneten på hjullastaren lyfter vi utan problem stenar som väger 600 kilo. Jag har en tät dialog med Martin som lyssnar av hur maskinerna fungerar ute i verksamheten och tar till sig sådant som de kan förfina. Jag är också nöjd med kvaliteten. Maskinerna går i tuffa miljöer och ibland i väldigt många timmar i sträck. Ändå är det sällan som de går sönder. Enrico menar vidare att maskinerna
är en förutsättning för att hinna med alla projekt som företaget har på gång. – Vi får heller inte glömma arbetsmiljö-aspekten där vi som arbetsgivare måste följa KMA (Kvalitet, Miljö, Ansvar), vilket bland annat innebär att tunga stenplattor inte får lyftas för hand. Det klarar vi tack vare maskinerna.