Tenneco Sverige AB

Pritec-lyftarna kopplar grepp om dämparna ”Det är snabba puckar som gäller”

Tenneco Sverige AB

Sammanlagt elva Pritec-lyftar får produktionen att flyta hos Tenneco Sverige AB som levererar avgassystem till Volvo Cars samtliga modeller. Avgassystemen levereras just-in-time, vilket kräver pålitlig produktionsutrustning. Pritec levererar lyftutrustning till Tennecos fabriker i Europa sen slutet på 90-talet och har även skickat till Ryssland och Argentina.

Tenneco Sverige AB ingår i den USA-ägda Tenneco-koncernen med fabriker i ett 80-tal länder och sammanlagt 26 000 anställda. Koncernen är underleverantör till fordons-industrin och den svenska fabriken har en stor kund, Volvo Cars. – Vi levererar avgassystem till samtliga Volvos modeller, säger Martin Wanther, underhållsansvarig tekniker, och upplyser vidare om att det är just-in-time-leveranser. – Från order till leverans har vi fyra timmar på oss. Det är snabba puckar som gäller och vi producerar cirka 1 000 avgassystem om dagen. Med andra ord krävs det då pålitlig pro-duktionsutrustning och sedan början av 2000-talet har Tenneco använt sig av Pri-tecs lösningar. I dag har företaget totalt elva Pritec Vaculyft för olika lyft i sin produktion. Sex av dessa är med sugkoppar och fem är med gripklor. – Vakuumlyftarna använder vi i de första stegen för att hantera själva ljuddämparen till avgassystemet. Där fungerar det bra med sugkoppar när de lyfts från emballage till märkning och sedan vidare i olika steg. Det sista steget är när vakuumlyften lyfter upp ljuddämparen till svetsroboten för att montera ihop ett komplett avgassystem. När det är gjort tar nästa uppsättning Pritec-lyftar vid, de som är försedda med gripklor för att lättare kunna hantera det tunga och lite otympliga avgassystemet. – Först lyfts avgassystemet ut från svets-roboten och ned till en intervagn som kör produkten vidare till våra racks. Där tar en annan Pritec-lyft vid och placerar avgas systemet i ett racks. Sedan skickas det vidare till kunden.

Martin tycker att samarbetet med Pritec fungerar bra. – De skräddarsyr lösningar efter våra be-hov. När det kommer nya produkter skickar vi ned en prototyp till dem och utifrån den tar de fram en lösning. Samtliga maskiner från Pritec är luftdrivna och de är enkla i sin konstruktion. Går något sönder kan vi oftast fixa det själva, vilket är en fördel.